Curriculum for lower belts

 

IZVODI IZ PROGRAMA
ZA POLAGANJE ZA HAPKIKWAN ZVANJA

 

 

SKRAĆENA VERZIJA PROGRAMA
ZA NIŽE UČENIČKE POJASEVE
- od 9. kupa (žuti) zaključno sa 4. kupom (viši plavi)

 

OPŠTE NAPOMENE

1.UČENIČKA ZVANJA:

Pojas: Potreban staž (najmanji protek vremena od poslednjeg polaganja):
10.kup – beli
9.kup - žuti
8.kup – žuti 2 / sa zelenom trakom
7.kup – zeleni
6.kup – zeleni 2 / sa plavom trakom
5.kup – plavi
4.kup – plavi 2 / sa crvenom trakom
3.kup – crveni
2.kup – crveni 2 / sa braon trakom
1.kup – braon
kod upisa
posle 3 meseca treninga.
posle 3 meseca od poslednjeg polaganja
posle 4 meseca
posle 4 meseca
posle 4 meseca
posle 4 meseca
posle 5 meseci
posle 5 meseci
posle 6 meseci
1.dan – prvi crni posle 1 godine od poslednjeg polaganja (minimum)

Do polaganja za 1. Dan (prvi crni pojas) potrebno je ukupno najmanje 48 meseci redovnog treninga, tj. oko 4,5 godine aktivnog vežbanja.

Učenička zvanja može da dodeli:
- Nosilac crnog pojasa 1.dan – može da dodeli zaključno sa 6. kupom
- Nosilac crnog pojasa 2.dan – zaključno sa 4. kupom
- Nosilac crnog pojasa 3. dan – zaključno sa 2. kupom
- Nosilac crnog pojasa 4. dan – zaključno sa 1.kupom.

2.CRNI POJASEVI:

Pojas: Potreban staž: Minimlan uzrast: Zvanje:
1.dan 1 godina 16 god. mlađi instruktor
2.dan 2 godine 18 god. instruktor
3.dan 2 godine 20 god. stariji instruktor
4.dan 4 godine 24 god. mlađi majstor
5.dan 4 godine 28 god. majstor
6.dan 6 godina 34 god. stariji majstor
7.dan 6 godina 40 god. međunarodni majstor
8.dan 8 godina 48 god. velemajstor
9.dan 8 godina 56 god. velemajstor

 

3.POSEBNE NAPOMENE:


- načini odbrane i ručne i nožne kombinacije detaljno su precizirani celovitim Programom (u nekim slučajevima ovde su samo pomenuti brojem). Celoviti program obuhvata precizne zahteve za svaki pojas od 9. kupa (žuti) zaključno sa 8. danom (velemajstorski);

- za pojas je položio onaj kandidat koji uspešno izvede najmanje 90% programa;

- kod polaganja vodi se računa o uzrastu kandidata. Od onih koji imaju preko 35 godina (u posebno opravdanim slučajevima, preko 30 godina) ne zahtevaju se obavezno najviši standardi u svim elementima, posebno u nožnoj tehnici, sparingu i razbijanju predmeta. To se, međutim, kompenzuje većim repertoarom drugih tehnika. Oni koji su mladi od 16 godina ne lome daske;

- oružja (15 vrsta osnovnih oružja) rade se tek nakon sticanja 1. dana (prva oružja polažu se, uz ostali deo programa, za 2. dan).

 

 
PROGRAM ZA NIŽA

 

UČENIČKA ZVANJA

 

 

9. kup
- žuti pojas -

 

I. VEŽBE DISANJA: - 4 načina

II. OSNOVNI STAVOVI: - 10 stavova

III. KRETANJE: - 10 kretanja

1.Osnovno kretanje u stojećem stavu: - 5 načina

2. Osnovno kretanje na tlu: - 5 načina

IV.ODBRANA OD PARALELNOG HVATA ZA RUKU – SPREDA - 20 tehnika

1.Hvat za šaku odozgo - 5 načina

2.Hvat za ruku odozgo – protivnikov dlan usmeren ka podu - 5 načina

3.Hvat za ruku sa strane – protivnikov dlan usmeren ka sredini:
1) Odbrana udarcima – 5 načina
2) Odbrana izvlačenjima, polugama i bacanjima – 5 načina

V. ODBRANA OD HVATOVA YA RUKU SA STRANE - 10 tehnika

1. Za ruku sa strane jednom rukom – 5 načina

2.Za ruku sa strane sa dve ruke – 5 načina

VI. OSNOVNI BLOKOVI – PODLAKTICOM - 5 tehnika
1) Donji
2) Srednji
3) Izvijeni srednji
4) Gornji
5) Spoljnjim delom podlaktice

VII. OSNOVNI UDARCI ŠAKOM - 15 tehnika

1.Zadnjom i prednjom rukom: – 5 tehnika

1) Ravni direkt
2) Rotacioni direkt
3) Aperkat
4) Kroše
5) Kroše odozgo na dole

2.Kombinacije osnovnih ručnih udaraca sa dve ruke: – 5 tehnike

1) Prednjom rukom ravni direkt u glavu - zadnjom rukom rotacioni u stomak
2) Prednjom rukom ravni direkt – zadnjom kroše u glavu
3) Prednjom rukom kroše u glavu - zadnjom rotacioni direkt u pleksuskroše u glavu - aperkat
4) Kroše odozgo na dole - aperkat
5) Aperkat - kroše

3.Kombinacije osnovnih ručnih udaraca istom rukom: – 5 tehnika

1) Dva vezana ravna direkta u glavu
2) Rotacioni direkt u pleksus, pa u glavu
3) Kroše u rebra, pa u glavu
4) Aperkat u pleksus, pa u bradu
5) Ravni direkt, pa kroše odozgo na dole

 

VIII. OSNOVNI UDARCI NOGAMA: - 15 tehnika

1.Zadnjom i prednjom nogom: 5 tehnika
1) Prednji (udarac napred)
2) Guranje nogom napred
3) Udarac petom ravno odozgo na dole
4) Udarac petom odozgo na dole sdesna na levo
5) Udarac petom odozgo na dole sleva na desno

2.Kombinacije osnovnih nožnih udaraca: – 5 tehnika

1) Udarac napred - odozgo na dole
2) Odozgo na dole - udarac napred
3) Dva udarca napred u napadu
4) Dva udarca napred sa povlačenjemo
5) Udarac napred, povlačenje, udarac petom odozgona dole

3.Kombinacije osnovnih nožnih i ručnih udaraca: – 5 tehnika

1) Ravni direkt - udarac nogom napred
2) Udarac nogom napred - dva ravna direkta
3) Udarac nogom napred - ravni rotacioni direkt
4) Udarac nogom napred - kroše, pa aperkat
5) Dva udarca nogom napred, dva ravna direkta

IX. DOGOVORENI SPARING NA 3 KORAKA - 15 tehnika

1. Napad ravnim direktom šakom u lice – 5 tehnika

1) Gornji blok - kontra rotirajući direkt u pleksus
2) Gornji blok - kontra rotirajući direkt u rebra
3) Gornji blok - kontra ravni direkt
4) Gornji blok - kontra aperkat
5) Gornji blok - kontra udarac nogom napred

2. Napad rotacionim direktom šakom u telo – 5 tehnika

1) Srednji blok - kontra rotacioni direkt u pleksus
2) Srednji blok - kontra udarac bridom šake u lice (tačku ispod nosa)
3) Srednji blok - kontra udarac kolenom
4) Srednji blok - kontra gušenje
5) Izvijeni srednji blok - kontra udarac sa leđa

3. Napad nogom napred u grudi – 5 tehnika

1) Donji blok - kontra ravni direkt
2) Donji blok - kontra udarac nogom napred
3) Srednji blok - kontra rotirajući direkt, krošei
4) Srednji blok - kontra udarac nogom u prepone
5) Blok spoljnim delom podlaktice - kontra dva ravna direkta u glavu

X. TEORIJA:

1) Svrha vežbanja borilačkih veština
2)  Štaje hapkikwani
3) Šta znači ime "hapkikwan"
4) Moralni principi
5) Etikecija (ponašanje u sali, pozdravljanje, oslovljavanje)

 

8.kup
- žuti pojas sa zelenom trakom -

 

I. PRETHODNI PROGRAM:
- po izboru ispitivača

II. KRETANJE: - 20 tehnika

1. U stojećem stavu – 10 načina

2. Rotacije na tlu: – 5 načina

3.Kretanje na tlu: – 5 načina


III. PADOVI: – 9 načina

IV. ODBRANA OD UNAKRSNOG HVATA ZA RUKU -  SPREDA - 10 tehnika

1.Za jednu ruku (dijagonalni) – 5 načina

2. Za šaku (rukovanje) - 5 načina

V. ODBRANA OD HVATOVA ZA RUKE SPREDA - 10 tehnika

1.Hvat za jednu ruku sa dve ruke – 5 načina

2. Hvat sa dve ruke za dve ruke - 5 načina

VI. ODBRANA OD HVATOVA ZA RUKE SPREDA - 15 tehnika

1. Za rukav dole - 5 načina

2. Za rukav sredina - 5 načina

3. Za rukav gore (na ramenu sa strane) - 5 načina

VI. ODBRANA OD HVATOVA ZA RAME SPREDA - 4 načina

VII. BLOKOVI - 10 tehnika

1. Dlanom – 5 načina

2. Udvojeni blokovi podlakticom – 5 načina

VIII. UDARCI RUKOM - 10 tehnika

1. Šakom – 5 načina

2. Dlanom – 5 načina

IX. UDARCI NOGOM - 10 tehnika

Osnovni niski udarci nogom – 10 načina

 

X. TEORIJA:

1) Sastavni delovi hapkikwana
2) Pojasevi
3) Borilačke veštine i borilački sportovi
4) Razlike između hapkikwana i nekih od najpoznatijih borilačkih veština
5) Pravna dopuštenost i pravne granice samoodbrane

 

 

 

7.kup
- zeleni pojas -

 

I.PRETHODNI PROGRAM:
- po izboru ispitivača

II.PADOVI: - 10 tehnika

1. Napred – 4 načina

2. Nazad – 2 načina

3. Na stranu – 2 načina

4. Izvijeni (jednu ruku drži partner)

5. Kao salto

III. ODBRANA OD HVATOVA ZA POJAS- 10 tehnika

1. Prsti gore – 5 načina

2. Prsti dole – 10 načina

IV.ODBRANA OD HVATOVA ZA REVERE: - 20 tehnika

1. Za rever jednom pravom rukom – 5 načina

2. Za rever jednom savijenom rukom – 5 načina

3. Za revere sa dve prave ruke – 5 načina

4. Za revere sa dve savijene ruke – 5 načina

V. ODBRANA OD HVATOVA ZA RUKE SA LEĐA - 20tehnika

1. Hvat za jednu ruku (sa jednom ili dve ruke) – 5 načina

2. Hvat za dve ruke sa dve ruke – 10 načina

3. Hvat za rukave (u visini lakta) – 5 načina

VI. BLOKOVI

Odbrana blokom na 1 korak sa kontrom – 5 načina
1) Kružni
2) Laktom
3) Zglavkom
4) Ramenom
5) Spoljnim delom podlaktice na srpasti udarac nogom


VII. UDARCI RUKOM: - 14 tehnika

1. Bridom – 5 načina

2. Unutrašnjim bridom – 4 načina

3. Prstima – 5 načina

VIII. UDARCI NOGOM: - 9 tehnika

1.Prednjom i zadnjom nogom iz mesta: – 3 udarca
1) Bočni
2) Srpasti
3) Kružni

2.Kombinacije nogama u kretanju: – 5 načina

3.Vaga:
(stoji se na jednoj nozi, a drugom udara bez spuštanja): napred, nazad, bočni, kružni,

IX.TEORIJA:

1. Osnovne udarne površine za udarce rukom – 18 udarnih površina

2. Osnovni ciljevi za udarce rukom – 10 osnovnih ciljeva

3. Vrste udaraca rukom – 4 vrste

 

6.kup
- zeleni pojas sa plavom trakom

 

I. PRETHODNI PROGRAM:
- po izboru ispitivača

II. ODBRANA OD HVATOVA ZA TELO SPREDA - 15 tehnika

1.Za rame spreda jednom rukom – 5 načina

2.Oko struka spreda, ispod ruku – 5 načina

3. Oko struka spreda, preko ruku – 5 načina

III. ODBRANA OD HVATOVA ZA TELO SA STRANE - 10 tehnika

1. Ispod ruku – 5 načina

2. Preko ruku – 5 načina


IV. ODBRANA OD HVATOVA ZA TELO OD POZADI - 20 tehnika

1. Za jedno rame jednom rukom – 5 načina

2. Za oba ramena sa dve ruke – 5 načina

3. Oko struka ispod ruku – 5 načina

4. Oko struka preko ruku – 5 načina

V.UDARCI RUKAMA - 10 tehnika

1. Rukom – 2 načina

2. Laktom – 8 načina
 

 

VI. UDARCI NOGAMA - 12 tehnika
- iz paralelnog (opuštenog) stava,
- zadnjom nogom,
- prednjom nogom,
- uz puni okret

1. Napred – 5 načina
1) stopalom
2) petom
3) bridom
4) risom
5) pravom nogom prstima

2. Sa strane – 2 načina
1) tabanom sa strane
2) bridom sa druge strane

3. Kružni unazad

4. Unazad – 3 načina

5. Vaga:
napred, nazad, bočni, kružni, kružni unazad

VII.POSEBNE VEŽBE ZA JAČANJE - 6 tehnika

1. Ruku: – 2 načina

2. Nogu: – 2 načina

3. Stomaka: – 2 načina

VIII.TEORIJA

1. Osnovne udarne površine za udarce nogom – 10 površina

2. Osnovni ciljevi za udarce nogom – 10 ciljeva

3. Vrste udaraca nogom – 4 vrste

 

5.kup
- plavi pojas –

 

I. PRETHODNI PROGRAM:
- po izboru ispitivača

II.OSNOVNA BACANJA – 34 bacanja

1. Nožna – 9 bacanja

2. Bočna – 7 bacanja

3. Ručna – 9 bacanja

4. Uz polugu na ruci – 8 bacanja

5. Požrtvovna – 5 bacanja

III.KONTROLA PROTIVNIKA NA TLU - 20 kontrola

1. Kontrole na ruci – 15 kontrola

2. Kontrole na nogama – 10 kontrola

3. Kontrole na vratu i glavi – 5 kontrole

IV.OSNOVNE TEHNIKE PARTERA - 30 tehnika

1. Gušenja – 10 načina

2. Poluge na laktu – 10 načina

3. Poluge na nogama – 10 načina
 

V. BORBA

Borba u parteru (poluge, gušenja, zahvati držanja): 2 minute

VI. TEST SNAGE

- udarac nogom napred – 1 daska
(muškarci debljina daske 2,5 cm, žene – 2 cm).

VII. TEORIJA

Osnovni taktički principi - 10 principa

 

 

4.kup
- plavi pojas sa crvenom trakom –

 

I. PRETHODNI PROGRAM:
- po izboru ispitivača

II. ODBARANA OD HVATOVA ZA VRAT - 15 tehnika

1. Za vrat spreda – 5 načina

2. Španska kragna sa strane – 5 načina

3. Za vrat sa leđa sa dve ruke - 5 načina

III. ODBARANA OD HVATOVA ZA KOSU - 10 tehnika

1. Za kosu spreda – 5 načina

2. Za kosu od pozadi – 5 načina

IV. ODBARANA OD UDARACA RUKOM - 20 tehnika

1. Od ravnog direkta u glavu – 5 načina

2. Od rotirajućeg direkta u telo – 5 načina

3. Od krošea - 5 načina

4. Od aperkata – 5 načina

 

V. BLOKOVI NOGAMA – 4 načina

VI. UDARCI NOGAMA - 6 tehnika

1. Kružni udarac nogom nazad iz okreta (zadnji kružni)

2. Kolenom – 4 načina

3. Vaga:
napred, nazad, bočni, kružni, polukružni nazad, zadnji kružni

VI, BORBA

1. Parter (poluge, gušenja, zahvati držanja): 2 minute
2.Tekvondo borba (tekvondo pravila): 2 minute

VII.TEST SNAGE
- udarac nogom napred – 2 spojene daske (muškarci ukupno 5 cm, žene 4 cm)

VIII, TEORIJA

Osnovni opšti principi hapkikwana – 10 principa

Copyright © 2010 hapkikwan.
All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker
Design By www.orbmarketing.com