Znak

Znak hapkikvana je dvoglavi beli orao raširenih krila, koji u obe kandže drži šašku (kozačku sablju), a na grudima ima štit sa znakom Peruna, boga Starih Slovena. Znakom dominiraju tri osnovne slovenske boje: crvena, plava i bela.

 

glavna

 

Orao je kod svih naroda carska ptica, gospodar nebesa, simbol nesputane slobode, hrabrosti, gordosti i snažnog karaktera. Nije slučajno što ga mnoge države imaju u svom grbu. Dvoglavi orao je deo tradicije mnogih slovenskih naroda i država. U hapkikwanu dve glave, pored ostalog, simbolizuju dva ključna momenta veštine – materijalni i duhovni odnosno fizički i psihički.


Glave su okrenute na razne strane (istok i zapad) što simbolizuje otvorenost prema pozitivnim uticajima sa svih strana, ali i oprez u meri u kojoj je to potrebno.


U kandžama orao drži sablje (tačnije, kozačke šaške). One su okrenute na razne strane i ukazuju na spremnost da se brani, kada je to nužno, ali i da se pritekne u pomoć drugome, kada je to potrebno. Sablje stoje u zaštitnoj poziciji, a ne u zamahu, one su tu da štite, a ne da napadaju druge.


Na grudima orla je štit kružnog oblika sa znakom slovenskog boga Peruna, boga munje i groma, ali isto tako boga ratnika.


U celini, orao ne preti nikome, ali je spreman da se bori, ako bude potrebno. I da u toj borbi pobedi. On mirno i gordo osmatra na obe svoje strane, ali i ispod sebe. Iznad sebe ne mora da gleda, tamo je slobodno nebo odnosno svemir.

 

Copyright © 2010 hapkikwan.
All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker
Design By www.orbmarketing.com